• Vrijwilligers

  Vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging. Zo wordt het technisch en bestuurlijk kader van de vereniging gevormd door vrijwilligers, maar ook alle nevenfuncties zoals de kantine, het onderhoud van het sportpark, de begeleiding en organisatie bij wedstrijden van het eerste en alle andere wedstrijden. VIOD heeft oog voor deze vrijwilligers, en heeft daarom een paar maanden geleden de keuze gemaakt een tweetal vrijwilligerscoördinatoren aan te stellen, Peggy Chevalking en Ewald Hilferink.

  De hoofddoelstellingen van de vrijwilligerscoördinatoren zijn:

  • het creëren van een optimale binding van de vrijwilliger met VIOD;
  • de deskundigheid van vrijwilligers binnen onze club verhogen.
  • Verder heeft de vrijwilligerscommissie de taak om:
  • De vraag naar en het aanbod van vrijwilligers in kaart te brengen;
  • Een heldere en duidelijke structuur in het vrijwilligerswerk te creëren en te behouden;
  • Initiatief nemen in voorlichting en werving van vrijwilligers.

  Het goed functioneren van de vereniging is niet alleen afhankelijk van voldoende vrijwilligers in de bestuurlijke en technische kaderfuncties. Het valt of staat vooral bij het hebben van voldoende vrijwilligers voor de andere ondersteunende werkzaamheden. Daarom worden leden (of ouders) van de vereniging al bij aanmelding gevraagd naar hun bereidheid om als vrijwilliger binnen onze vereniging actief te zijn. Zo kan er tijdig en eventueel via scholing en workshops voor vernieuwing van het kaderbestand worden gezorgd.

  Ook ouders van jeugdleden worden op deze wijze bij de vereniging worden betrokken. Op deze manier kunnen de coördinatoren van de diversen afdelingen gericht de mensen benaderen voor specifieke functies binnen de vereniging. De vrijwilligerscommissie ondersteunt hen daarbij. Op deze wijze wordt een database ontwikkeld met informatie betreffende de VIOD-leden, waarin staat af te lezen welke leden (of welke ouders van jeugdleden) bereid zijn vrijwilligerswerk te doen en voor welke werkzaamheden zij eventueel belangstelling hebben.

  Hartelijke en sportieve groeten,

  Ewald Hilferink en Peggy Chevalking

  (06 51 51 91 29) en ( 06 27 19 52 58)

  vrijwilligers@vioddoetinchem.nl

  Vrijwilligerscoördinatoren VIOD