• Jubilea

   

  Statistieken:

  50 jaar trainers VIOD

  Doelpunten VIOD 1 aller tijden

  Spelers VIOD 1 aller tijden

  Topscorers VIOD 1 vanaf 1965

  Trouw aan V.I.O.D.

   

   

  Nog geen 18 en al goed genoeg?

  Tijdens de REUNIE VIOD 90 JAAR van 9 september 2018 kwam weer de vraag naar voren wie nou feitelijk de jongste debutant ooit van VIOD is.
  In de geschiedschrijving van de club komen we hem tegen: Paul Klomberg. De middelste van drie broers. Die alle drie de Viod-kleuren verdedigden.
  Hij mag in 1969 aansluiten bij het dan sterk vernieuwde eerste team van Viod. Waar een viertal overkomende A-junioren – geëindigd als 4e in de hoofdklasse – voor nieuw elan zorgen. Samen met hun trainer. Paul is dan nog B-junior. Vijftien jaar. Maar het past vanaf het eerste begin. In zijn tweede jaar in het eerste kiezen zijn medespelers hem zelfs – de jongste van het stel – tot Speler van het jaar!
  Op zoek naar meer jonge debutanten blijkt nu dat debuteren in het vlaggenschip vόόr je 18e bij VIOD zelden is voorgekomen. Rond 1980 kwam dat omdat de A-jeugd interregionaal (ook tegen betaalde jeugd) speelde en wel op zondag. Dat vergde afweging van belangen…
  Onderstaand het overzicht. Bij het samenstellen viel op dat menigeen zich echt niet kon herinneren tegen welke club gedebuteerd werd. Het is niet ondenkbaar dat iemand vergeten is. Laat het dan weten!

   

  75

  Dit jubileum gaat de geschiedenis in als het meest langdurige. De start van de voorbereidingen lag al in januari 2001 met uitnodigingen voor mogelijke leden van een jubileumcommissie. De eerste vergadering is op 1 maart, de volgende op 1 november. Maar het feest is dan ook pas in 2003... En loopt daarna nog heel ver uit!

  Er wordt een "stuurgroep" geformeerd ("die een controlerende taak heeft") bestaande uit John Brands, Peter van Gijzen, Wilhard Knipscheer, Ruud Oude Luttikhuis en Jos Tiemessen. In 2002 zijn er flink wat bijeenkomsten en wordt een lijst van mogelijke activiteiten opgesteld. Het zijn er dan nog 36! Medio 2002 wordt gestart met merchandising: energy drinks van het merk VIOD. Er worden 2000 blikjes ingekocht, maar de vraag valt nogal tegen. De smaak is prima, wat blijkt als de laatste blikjes gepresenteerd worden als welkomstdrankje op de jaarvergadering. Nog net voor de THT-datum. De laatste blikjes gaan weg voor 75 cent.

  Dan loopt de jubileumverloting heel wat voorspoediger. Alle teams worden ingeschakeld om loten te verkopen en ze weten er zo’n 10.000 aan de man te brengen. De netto-opbrengst bedraagt rond de 13 mille.

  De verhuizing van sportpark De Hoop naar sportpark Dichteren en alle heisa die dat oplevert is de reden dat het jubileumprogramma uitgesmeerd raakt over een wel heel lange periode. Er wordt een jubileumkrant 2004 uitgebracht onder verantwoordelijkheid van Vidal Horjus. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd in heel Doetinchem en Wehl.

  Op 29 augustus 2004 start de viering nog op De Hoop met een discoavond voor B- en C-junioren in de feesttent die is opgetrokken naast het clubgebouw. Er wordt ook nog een film vertoond.

  Zaterdag 30 augustus is er ’s morgens een programma voor de pupillen georganiseerd door het JAC en na de middag de officiële jubileumreceptie.

  Peter Croes van het JAC weet de pupillen te boeien

  Het voltallige bestuur staat klaar om de gasten voor de receptie te ontvangen

   

  ’s Avonds is er in diezelfde tent een feestavond voor A-junioren en senioren die heel goed bezocht wordt.
  Zondag 31 augustus wordt de club vereeuwigd onder de Aurora-molen, waarna men kan frühshoppen in de feesttent, waar eigen kantinemensen klaar staan.

  Het horeca-gedeelte geheel in eigen beheer

   

  Een last minute activiteit en tevens een van de laatste op de velden van De Hoop is een wedstrijd van Viod 1 tegen het jeugdteam van Cruzeiro O19 uit Brazilië, dat dat weekend deelnam aan het befaamde Terborg-toernooi. De publieke belangstelling viel erg tegen. Het keurig verzorgde “buffet na afloop” lieten de profs in spe onaangeroerd.

  Een van de jubileumonderdelen is dan nog een bezoek aan Eindhoven voor een interland van het Nederlands elftal. Vijf bussen met Viod-leden zien Nederland met 5-0 winnen van Moldavie.

  De laatste onderdelen en afsluiting van het jubileum vinden plaats op het nieuwe sportpark Dichteren. Op 10 juli is er de officiële opening door burgemeester Horselenberg. Vervolgens speelt Viod 1 tegen De Graafschap en de dag wordt vanaf 21.00 uur afgesloten met een feestelijke avond in het nieuwe clubgebouw voor leden en de buurt.

  Een van de laatste activiteiten is een reünie op 22 augustus. Waar veel oud-leden kennis kunnen maken met de nieuwe accommodatie. Samen zorgen zij er voor dat de reuniecommissie de club een “Proton zuil” kan aanbieden t.w.v. € 1993,-

  Ereleden Theo Kaal en Ton Rietveld onthullen de zuil.
  Op de groepsfoto ontbreken een aantal feestgangers, die op dat moment op een tribune elders in de stad vertoefden.

  Het slotaccoord van de jubileumviering – de meest uitgebreide van alle vieringen – zette Jo Weijers met een sponsorloop. Mooie opbrengst voor een voetbalspel in het jeugdhonk, maar de deelname had zeker beter gekund.
  Men is toch niet een beetje jubileum-moe?

  Jubileumboek

   

  70     Viod 70 jaar jong

   

  Het motto van deze jubileumviering had ook kunnen zijn: Viod op de weg terug. Immers tussen 1988 en 1998 vertoefde Viod 1 drie seizoenen in de hoofdklasse (afd. Gelderland) en twee seizoenen in de 5e klasse. Maar in 1998 wist de ploeg van Jo van Huet de weg omhoog naar de 4e klasse weer te vinden via de nacompetitie. Om daarna nooit meer naar dit lage niveau af te zakken.
  Het seizoen levert maar liefst tien kampioensteams op en alle jeugdselectieteams promoveren naar de hoofdklasse. Viod telt dan rond 500 leden.


  Alle kampioenen vereeuwigd

  Het programma:
  29 mei  Jubileumfeest in de tenten op veld 2. Met vooraf een wedstrijd van (dan) huidig 1e tegen oud-selectie-spelers.

  21 oktober  Spellencircuit voor de jongste pupillen
  24 oktober  Dropping voor D-pupillen

  Er werd een jubileumkrant uitgebracht en een krant bij het straatvoetbalgebeuren.

  De advertentieopbrengsten van deze kranten waren de basis voor de financiering van dit bescheiden jubileum. Voor een vorstelijke bijdrage zorgden de oud-spelers (waaronder diverse dan nog actief spelenden) met een cheque van fl. 875,-.
  Van de netto opbrengst van de jubileumviering was het de bedoeling voor een meer opvallende entree van sportpark De Hoop te gaan zorgen. Dat werd op een zodanige manier gerealiseerd dat nog een klein bedrag kon worden gereserveerd voor het volgende jubileum.

   

  60        Viod 60 jaar jong        Jubileum in teken jeugd

   

  Hoe snel kan het gaan? Het "informatieboekje Viod jeugdafdeling" dat elk nieuw (jeugd)lid van Viod kreeg meldde augustus 1979: "Momenteel spelen diverse jeugdteams van v.v. Viod op het hoogste niveau...". Medio 1980 speelde A interregionaal, B en C selectieklasse. De top bereiken is al moeilijk. Er blijven misschien wel onmogelijk...
  In het seizoen 1981-1982 degradeert de A uit de interregionale competitie, maar ook de C uit de selectieklasse. Twee jaar later verlaat de B die klasse en weer twee jaar later de A. In vijf jaar van topclub naar tobclub. Er is een verklaring. Ook het vlaggenschip degradeert: in 1985 naar de 4e klasse.
  En toch is er licht aan het eind van de tunnel: in 1984 wordt (weer) gestart met een gedegen trainingsplan en in 1985 wordt de accommodatie fors uitgebreid. Nagenoeg helemaal op eigen (financiële) kracht. Viod is klaar voor de toekomst. Er mag best een feestje worden gevierd.

  Het programma:

  14 mei               Finalewedstrijden beker pupillendistrict "IJsselstreek" op sportpark De Hoop
  15 mei               Sportuitwisseling Viod met Ulftse Boys
  4 juni                 Feestavond in zaal ’t Proathuus
  11 juni               Viod pupillen bezoeken pretpark Hellendoorn
  28 augustus      Sponsorloop op sportpark De Hoop
  10 september    Receptie in zaal ’t Proathuus
  22 maart ’89     Viod junioren bezoeken interland Nederland-Rusland in Eindhoven
  .                         En verder jeugdtoernooien voor alle categorieën jeugdspelers

  De meimaand staat bol van de toernooien: 21 mei B junioren, 22 mei C-junioren, 23 mei een seniorentoernooi, 28 mei D- en E-pupillen, 29 mei F-pupillen.
  Dan nemen van 11 tot 14 augustus A1, B1 en C1 deel aan de strijd om de Haarlem Cup (liefst 42 spelers en 14 begeleiders).
  Op 27 augustus wordt het Viod-ABC toernooi gehouden (voorheen Michel Verhagen Toernooi).

  Twee hoogtepunt van de jubileumviering worden genoemd de sponsorloop op 28 augustus en het aanbieden van een jubileumboek. Het jubileumboek wordt bij alle leden thuis bezorgd. De sponsorloop levert maar liefst fl 9.500,- op. Toppers zijn Chris Nolsen (ouder) en duurlopers Hein Moorman en Huub van Laarschot (resp. 80 en 70 ronden om het hoofdveld). De opbrengst wordt aangewend om in de nieuwbouw een echt jeugdhonk te creëren.

  Het eerste exemplaar van het jubileumboek wordt uitgereikt aan wethouder Herman Tomesen

   

  Moeders Annie & Annie (alias Jut & Juul) leveren ook hun bijdrage aan de sponsorloop

   

  50     KROONJAAR

  Ons langst zittende bestuurslid ooit, Wim Kuster (14 jaar penningmeester en vijftien jaar voorzitter), typeerde 1978 treffend: het kroonjaar. Een recordaantal leden: bijna 450. Een eerste elftal dat hoger reikte dan ooit: 4e in de 4e klasse. Liefst 7 van de 23 teams kampioen (30%!!). Motto van het seizoen: Aandacht voor alle teams. Een erg actieve (op 11 november 1977 gestarte) jeugdcommissie. A-selectie sterkste van de afdeling Gelderland, uitbreiding accommodatie. En meer... Volop reden om het gouden feest te vieren!

  Een feestcommissie wordt geformeerd: voorzitter Wim Kuster, Ben Wesselkamp, Wim Hogenkamp, Wout van der Hoogte, Anton van Hal, Gerard Timmermans, Peter Clephas en Henk Berendsen. Het zijn op twee na allemaal actieve voetballers... De eerste vergadering is op 16 november 1977, waar volop goede ideeën worden ingebracht. Daarnaast komt er een commissie van oud-voetballers die zich speciaal op een reünie gaat richten: Joop ten Brundel, Toon Groeskamp, Theo Raats, Bart en Bennie Seggelinck, waarvan vier oud eerste elftalspelers uit de succesvolle beginjaren vijftig.

  Het programma:

  6 en 7 mei pupillentoernooi op sportpark Zuid, waaraan 35 teams deelnemen (dan spelen F- en E-teams nog met elftallen...). Winnaars: bij F RKPSC, bij E Sprinkhanen, bij D ?.
  27 en 28 mei juniorentoernooi voor C- en B-junioren.
  4 juni onderling toernooi senioren.
  1 augustus wedstrijd streekteam tegen De Graafschap. Het streekteam bestaat uit Viod-spelers aangevuld met tweetallen van v.v. Doetinchem, Concordia W, VVG en Spcl. Silvolde. Totaal 13 spelers. Ruststand 0-2; eindstand 0-6.

  26 augustus Michel Verhagen Toernooi voor A-junioren. Viod A houdt de cup in eigen huis. Er nemen tien ploegen deel aan deze 9e editie. Eindstand: VIOD As 1e, AZSV 2e, Spcl. Silvolde 3e en VIOD A1 4e.
  1 september receptie in zaal Van Onna. Ceremoniemeester: Wout van der Hoogte. ’s Avonds discoavond voor A- en B-junioren in de kantine.
  2 september C-junioren en pupillen bezoeken ponypark Slagharen.
  In de kantine wordt een zeer geslaagde reünie gehouden voor oud-leden met een buffet georganiseerd door Theo Kaal met zijn staf. Ceremoniemeester is hier Theo Raats.


  Reünie

  ’s Avonds is er een feestavond in zaal Jansen-Dimmedaal. Grote opkomst. Orkest Romeo uit Stokkum.
  3 september foto bij de Walmolen. De aanwezigen worden vereeuwigd in de nieuwe kleding. Viod is van zwart shirt (vele tinten) overgestapt op fris rood!!!!


  Foto bij de Walmolen

  De financiering:

  De basis vormde een loterij met 5000 loten á 1 gulden. Hoofdprijs reis naar Londen of Parijs, 2e prijs luxe fauteuil, flink aantal overige prijzen. De hoofdprijs is nooit "opgehaald".
  Verder organiseerde de jeugdcommissie (met veel succes, maar ook veel inzet) diverse akties: een (diepvries)hanenaktie (bijna 2000 verkocht), lucifer(pakken)aktie, snertaktie. Waarmee het zeer uitgebreide programma geheel kon worden betaald.
  De jubileumwedstrijd viel wat betreft bezoekers wat tegen door de weersomstandigheden, maar De Graafschap vroeg geen groot bedrag. Dat gold niet voor de beoogde scheidsrechter: Frans Derks. Die dan ook niet floot!!!
  Niet begroot, maar beslist een meevaller kwam van de reuniecommissie. Men verstuurde zo’n 360 uitnodigingen (per post), ontving 162 reacties en droeg op 16 oktober 1978 fl. 6.661,52 over aan de penningmeester van de club. Dat was vooral mogelijk dank zij twee bijdragen die medio september (ná de reunie) nog binnen kwamen van Frans Lurvink en Frans van Weert (resp. 2000 en 500 gulden).

   

  Om niet te vergeten kregen alle leden, alle bezoekers van de receptie en de reunie een jubileumboek en een herinneringstegel. In beide gevallen zijn er circa duizend exemplaren vervaardigd.
  Bij de jeugdtoernooien was er voor de deelnemers een herinneringstegel met het speciaal voor dit jubileum ontworpen logo.

  Jubileumboek


  Herinneringstegels

   

  45

   

  Na de viering van het zilveren jubileum in 1953 zou men al snel weer een feestje verwachten. Maar dat is er niet van gekomen. In 1958 bestond de club 30 jaar. Maar het bestaan hing toen aan een zijden draadje. De prestaties van het eerste elftal werden snel minder, aansluiting van het tweede elftal was er niet, in de jeugd liep wel wat talent, maar was nog veel te jong om de teruggang tegen te houden. Bovendien bleek het een heidens karwei bestuursleden te vinden. In twee (laatste) seizoenen 4e klasse (1954 tot 1956) speelde Viod I 42 wedstrijden en won er 5, verloor er 35. Tel daar bij bovenop de verwerking van 124 tegendoelpunten... Soortgelijke cijfers scoorde ook het tweede. Een derde elftal is er al niet meer... Nog maar één jeugdteam.
  Van enorme invloed op deze ontwikkeling was de komst in 1954 van betaald voetbal naar Doetinchem. De Graafschap startte met een amateurstaart en een jeugdafdeling. Was al snel de grootste voetbalclub van de stad. Geen man bij Viod dacht toen aan feest vieren.

  In 1968 was de toestand al totaal anders. Er zat weer leven in de club, er was een actief bestuur en een gedreven roerganger: Michel Verhagen. Die zo zeer met de opbouw en uitbouw van de club bezig was dat - voor zover bekend - geen moment gewerkt is aan een 40-jarig jubileum. Maar vijf jaar later waren velen het er over eens dat "de schade" moest worden ingehaald. Hoewel zeer ongebruikelijk daarom een 45-jarig jubileum.

   


  Drie deelnemers aan het veteranentoernooi: Henk Wassink, Theo Bleumer en Hein Meurs

  Dankzij clubblad Viod-visie weten we dat het Feestcomité bestond uit actieve spelers: Hans Alofs, Remy Geers en Ferdi Mensink van het derde elftal, Jan Kleinsman van het vierde en Theo Sanders van het eerste. Geruggesteund door het bestuur.

  De veteranenwedstrijd werd verzorgd door Theo Striekwold, Hans Dijcker en Willy Seggelinck en was zeer geslaagd, ondanks het afzeggen van de Duitse ploeg. Viod won de finale met 6-2 van Pax. Helaas ging de dameswedstrijd niet door. "Door onbekende oorzaak". Mooi dat (mede)oprichter G. van Raay dit gebeuren nog mocht meemaken. En de wedstrijdbal beschikbaar stelde.

  Het Michel Verhagen Toernooi (5e editie) werd een prooi van De Graafschap, zowel bij A als B. De voorwedstrijd bij het rugby-gebeuren eindigde in 2-3.

  Voor de sterrit was de belangstelling teleurstellend: slechts twaalf deelnemers, iets waarvan vooral de verschillende uitgezette controleposten baalden. Wim van Haren met zijn verloofde sleepten de eerste prijs in de wacht.

  De receptie stond onder leiding van Remy Geers en was goed bezocht.

  De feestavond (met verloting) had wat beter bezocht kunnen worden door de leden van VIOD.

  Het ganzenbordspel o.l.v. Theo Kaal werd een succes. Er namen zo’n 90 jeugdspelers aan deel.

  Voor de rugbywedstrijd meldde de krant een matige belangstelling. Toch waren er nog twee honderd toeschouwers voor de vertegenwoordigers van universiteit Nijmegen en TH Twente. De einduitslag was 18-18. En na afloop was het nog lang gezellig...

  25

   

  In 1953 bestaat VIOD 25 jaar. Zilver. VIOD is dan een sportcentrale. De jubilerende afdeling voetbal start de viering met een jeugdtoernooi in juni. Deelnemers zijn B- en C-junioren van de gemeentelijke clubs v.v. Doetinchem, Oosseld, VVG, Gaanderense Boys en VIOD. Dit toernooi "is uitstekend geslaagd" meldt de krant.
  Het hoofdmenu van de jubileumviering is op 6 september. Als lid van de "Kring Oost-Gelderland" van de NKS mag VIOD die dag de jaarlijkse kringsportdag organiseren. Dat betekent niet alleen voetbal, maar ook diverse andere sporten. Op zo’n kringsportdag zijn clubs aanwezig uit de verre omtrek. De dag begint ’s middags met een demonstratietocht vanaf de Bleek naar sportpark "Klooster Sion" aan de Leerinkstraat, waar VIOD sinds 1950 speelt.

   


  Optocht - vertrekken vanaf De Bleek

  Diverse sporten maken deel uit van het programma. Zoals wandelen (tocht met start op het terrein), gymnastiek, handbal en voetbal. Omdat burgemeester Boddens Hosang verhinderd was opende wethouder Kreuze deze sportdag.


  Officiële opening door wethouder


  Tribune op Klooster Sion

  De handbalwedstrijd was er een tussen de vertegenwoordigende teams van de Liemers en de Achterhoek en eindigde onbeslist. De voetbalwedstrijd was tussen VVG en MvR en eindigde in een 3-0 zege voor de Gaanderenaren.


  Foto dames gym in kring met baloefening

  Als afsluiting van de jubileumviering was er op 8 november in de Sociëteit een grote feestavond met medewerking van de toneelclub van de K.A.B.

  Ook in vroegere jaren was er sprake van sponsoring.


  Begunstigerskaart

   

  20

   

  Er breken zware tijden aan. In augustus 1939 wordt de "Mobilisatie" aangekondigd: veel jongemannen moet zich melden in kazernes als militair. Voor het voetbal (in de RKUVB) betekent dat een "noodcompetitie". De krant meldt betreffende de competitie-indeling: "... De onderlinge afstanden tusschen in één afdeling spelende elftallen zijn zoo kort gehouden dat zij eventueel per rijwiel kunnen worden volbracht...".
  Dan volgt de oorlog. Weliswaar is er sprake van voetbal, maar de ellende is groot. De afdeling gymnastiek van de sportcentrale VIOD wordt stil gelegd. De club wordt weer heel klein. Meteen na de oorlog wordt de draad weer opgepakt, maar het vergt heel veel energie de zieltogende club weer in beweging te krijgen. De gymnasten gaan weer aan de slag, de voetballers durven weer vooruit te kijken. In 1948 wordt de sportcentrale "heropgericht" en mogelijk is dat de reden dat ook aan het 20-jarig jubileum aandacht wordt geschonken. Al vinden de activiteiten pas in 1949 plaats. Met een "demonstratietocht" door de stad in sporttenue wil men "reclame" maken. Niet alleen voor voetbal en gymnastiek, maar ook voor nog op te richten afdelingen voor andere sporten zoals handbal, korfbal en wandelen. De tocht wordt opgeluisterd door R.K. Muziekvereniging Sint Gregorius.

  VIOD-promotie.
  In optocht gaat men via het centrum naar het voetbalveld. Voorop mogelijk gymnasten, dan een delegatie voetballers (klein clubje maar / van uniforme kleding is zo kort na de oorlog nog geen sprake??) en afsluitend enkele bestuursleden, waar onder Jan Beving, de voorzitter van de sportcentrale VIOD.

   

   

  Er is een juniorentoernooi met acht deelnemende teams: drie van VIOD en verder nemen  MvR, DZC en Doetinchem deel. Op een zondagmorgen is er een Mis die door 300 mensen wordt bezocht (zullen niet allemaal lid zijn...) met ter afsluiting een gezamenlijk ontbijt.

  De demonstratietocht door de stad eindigt op het "nieuwe" terrein aan de Terborgseweg (waar anno nu de firma Schoot huist). Er zijn twee wedstrijden: VIOD II - Ajax II en VIOD I - MvR II, die beiden in een gelijkspel eindigen.
  Voor de jeugd is er ’s avonds een filmprogramma in de Societeit.
  Ter afsluiting is er een Feestavond. Ook in de Societeit.

   

   

    

   

  10

   

  De vlag mag uit: VIOD jubileert

  Nu de club het 90 jarig bestaan gaat vieren is het een mooi moment om even stil te staan bij vorige jubilea. Voor wie verwacht dat er dan misschien wel een tiental gelegenheden zijn aangegrepen om een mooi feest te bouwen moeten we teleurstellen. Het zijn er beduidend minder geweest.

  Het eerste jubileum werd gevierd toen de club 10 jaar bestond. Een periode van meteen sterke resultaten en dan een snelle teruggang. Tot dan heeft VIOD al gespeeld op diverse terreinen, het meest op de plek van de Wielerbaan. Waar anno nu de wijk Vijverberg-Zuid gestalte krijgt. In de zomer van 1938 vertrekt VIOD vandaar en gaat naar de plek waar nu nog de schoorsteen van de Vredestein staat. Daar speelde tot dan de sportvereniging DSC, die werd opgeheven. De een z’n dood...

  In februari 1939 meldt de krant:

  "10-jarig bestaan R.K. Sportvereniging VIOD
  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van bovengenoemde vereniging zal er Zondagmiddag om 2 uur op het terrein achter de Vredestein een wedstrijd worden gespeeld tusschen VIOD 1 en een Veteranenelftal. Dit belooft een zeer interessante kamp te worden, daar de "veteranen" in werkelijkheid allen nog betrekkelijk jong zijn. Dit elftal bestaat grootendeels uit de spelers die 5 jaar geleden het eerste elftal van VIOD vormden en destijds in de 2e klasse IVCB uitkwamen..."

  Kapelaan Andriessen hijst de vlag op de nieuwe accommodatie.
  Voorzitter A. Gerritsen houdt een oogje in het zeil.

   

  Klaar voor de jubileumwedstrijd.
  Op de achterste rij de "jonkies". Gehurkt de "veteranen" die VIOD verlieten.
  ’s Avonds was er in het Vereenigingsgebouw een "groote jubileumavond, waar een zeer geanimeerde stemming heerschte en die goed bezocht was...".