• Supportersvereniging VIOD.

  De Supportersvereniging VIOD bestaat al tientallen jaren en is sinds maart 2010 een officiële statutaire vereniging en niet meer weg te denken bij voetbalvereniging Viod.

  Het doel van de supportersvereniging is, zoals in de statuten vastgelegd:

  "Het ondersteunen (uitvoeren) van initiatieven binnen dan wel ten

  behoeve van voetbalvereniging VIOD (Voortuitgang Is Ons Doel)"

  Waarom is het zo belangrijk om lid te worden van de supportersvereniging?

  • Uitgaven te kunnen doen waar de voetbalverenging VIOD niet aan toekomt;
  • Suggesties van de leden zijn een belangrijke graadmeter voor deze uitgaven;
  • De supportersvereniging is er voor alle leden van vv VIOD en niet voor een specifieke (leeftijds)groep;
  • Tonen van betrokkenheid en ondersteuning o.a. door deelname aan activiteiten die worden georganiseerd door de supportersvereniging;
  • Het kunnen bijwonen van een jaarlijkse lunchbijeenkomst voor alle leden van de supportersvereniging;
  • Gratis entree bij de thuiswedstrijden van vv VIOD 1.

  Wat doen we nog meer:

  • Jaarlijks wordt een grote Kerstbingo georganiseerd;
  • Het Snerttoernooi, een toernooi waaraan alle elftallen van VIOD kunnen deelnemen, is altijd een groot succes;
  • Bij de thuiswedstrijden worden lootjes verkocht;
  • Van deze activiteiten komen de resultaten ten goede aan de supportersvereniging.

  De jaarlijkse bijdrage is € 60,00 te voldoen via een automatische machtiging per maand van € 5,00.

  Enkele grotere projecten gerealiseerd door de supportersvereniging:

  • De aanschaf van tv-schermen in de kantine;
  • De aanschaf van alle meubilair in de kantine;
  • De aanschaf van het meubilair in de bestuurskamer;
  • De bankjes langs de velden;
  • De clubscheidsrechters zijn al eens in het nieuw gestoken door de SV;
  • De aanschaf van de geluidsinstallatie is gerealiseerd door de SV;
  • Jaarlijks worden voor zowel jeugd als senioren een bus ingezet om extra supporters een finale dan wel promotiewedstrijd te kunnen laten bijwonen.

  In de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd welke inkomsten er zijn geweest en aan welke projecten geld is uitgegeven. Tevens wordt de inbreng verwacht van de leden voor eventuele nieuwe projecten. Zo nodig wordt er een infobrief uitgegeven om u over de stand van zaken te informeren.

  Word lid van de supportersvereniging als je vv VIOD een warm hart toedraagt en vul dan het aanmeldingsformulier in!!!

  Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar en kan worden ingeleverd bij de medewerkers achter de bar.