• Als lid van een Supportersvereniging ben je actief betrokken bij verenigingsactiviteiten zoals dat past bij een echte supporter! Ook VIOD heeft een Supportersvereniging. Ze bestaat al tientallen jaren en is sinds maart 2010 een officiële statutaire vereniging en niet meer weg te denken bij de club. Het doel van de supportersvereniging is, zoals in de statuten vastgelegd: 

  “Het ondersteunen (uitvoeren) van initiatieven binnen dan wel ten behoeve van voetbalvereniging VIOD (Voortuitgang Is Ons Doel)”

  Wordt u ook lid?

  Waarom is het zo belangrijk om lid te worden van de Supportersvereniging?

  • Met uw bijdrage kunnen wij uitgaven doen waar de voetbalverenging VIOD niet aan toekomt;
  • Suggesties van u als lid zijn een belangrijke graadmeter voor deze uitgaven en eventuele nieuwe projecten;
  • De supportersvereniging is er voor alle leden van vv VIOD en niet voor een specifieke (leeftijds)groep: iedereen kan een aanvraag indienen;
  • Het toont betrokkenheid en ondersteuning o.a. door deelname aan activiteiten die worden georganiseerd door de Supportersvereniging.

  Wat bieden wij:

  • Gezellige activiteiten zoals een grote Kerst-/Nieuwjaarsbingo;
  • Een jaarlijkse buffetbijeenkomst voor alle leden van de Supportersvereniging;
  • Gratis entree bij de thuiswedstrijden van VIOD 1;
  • Uw (bedrijfs-)naam vermeld op een bord in de hal van VIOD;
  • Een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin onder meer verslag wordt gedaan van onze inkomsten en uitgaven;
  • Elk kwartaal een nieuwsbrief waarin u o.a. op de hoogte gehouden wordt van aanstaande activiteiten van de Supportersvereniging.

  De jaarlijkse bijdrage is € 60,- bij voorkeur te voldoen via een automatische machtiging, ineens of per maand  € 5,-.

  Enkele grotere projecten gerealiseerd door de Supportersvereniging:

  • De aanschaf van tv-schermen in de kantine;
  • De aanschaf van alle meubilair in de kantine;
  • De aanschaf van het meubilair in de bestuurskamer;
  • De bankjes langs de velden 3 en 4;
  • Kleding voor de clubscheidsrechters;
  • Bijdrage aan het Jeugdkamp;
  • Bijdrage aan toernooien zoals het Snerttoernooi en Salsatoernooi;
  • De aanschaf van de geluidsinstallatie is gerealiseerd door de SV;
  • Bijdrage bij huren van een bus voor zowel jeugd- als seniorenteams om team en eventueel extra supporters een finale- dan wel promotiewedstrijd bij te kunnen laten wonen.
  • 200 poloshirts voor de vrijwilligers.

  Word lid van de Supportersvereniging als je vv VIOD een warm hart toedraagt!!!

  Stuur een mail naar supportersvereniging@vioddoetinchem.nl en vraag een aanmeldingsformulier aan.

  Het aanmeldingsformulier is ook bij de vereniging verkrijgbaar en kan worden ingeleverd bij de medewerkers achter de bar of bij 1 van de bestuursleden van de Supportersvereniging: Nyree Kuster, Johan Nieuwenhuis, Frans van Kessel, Frans Bleumer en/of Paul Bleumer.