• Missie

  v.v. VIOD maakt voetbal mogelijk voor iedereen

  VIOD is een ambitieuze, financieel gezonde en goed georganiseerde vereniging waar plezier, vooruitgang en saamhorigheid centraal staan. De leden van v.v. VIOD zijn trots op hun club, op hun team en op zichzelf. Dit draagt men dan ook graag uit.

  VIOD wil een vereniging zijn waarin op basis van onderlinge waardering, in een omgeving van normen en waarden, talentvolle voetballers zich maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook recreactieve spelers met plezier kunnen voetballen en waarbij sportief gedrag, respect voor de ander en voetbalplezier voorop staan.

  VIOD is een maatschappelijk betrokken vereniging waar ruimte is voor maatschappelijke projecten en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een vitale samenleving.

  Vooruitgang Is Ons Doel

  Kernwaarden

  Plezier, trots, Vooruitgang, Saamhorigheid

  Visie

  VIOD is dé centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, meisjes en jongens, dames en heren, woonachtig in de gemeente Doetinchem. Men komt er graag en men is trots om bij deze club te horen.

  Door het faciliteren van een voetbalklimaat, waarin ontwikkeling en vooruitgang centraal staat, is er voor iedereen plek binnen VIOD. Er is aandacht voor iedereen, elke leeftijd en elk niveau.

  Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging en heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en de overige seniorenleden. Het eerste elftal verbindt, draagt bij aan de saamhorigheid en verhoogt de betrokkenheid bij VIOD. Het streven is dat het eerste elftal een stabiele 2e klasser is op zondag.

  Bij de jeugdafdeling kent iedere leeftijdscategorie minimaal 1 prestatieteam. De eerste selectie-elftallen spelen minimaal in de hoofdklasse. De overige teams (B-categorie) worden ingedeeld op basis van ieders niveau en de kaders van de KNVB. Wij geloven dat spelers het meeste plezier hebben en zich het beste ontwikkelen als ze spelen met en tegen spelers van gelijkwaardig niveau.

  VIOD biedt meiden en dames de gelegenheid om zowel prestatief als recreatief te voetballen. Vanaf de ‘mini’s’ tot en met de pupillen spelen meiden en jongens met en door elkaar. We streven er naar om op termijn in elke leeftijdscategorie een meidenelftal te hebben.

  Binnen VIOD verdient ieder lid een goede trainer. VIOD wil trainers opleiden en inzetten die spelers beter maken, zodat iedereen op zijn eigen niveau het maximale uit zichzelf kan halen. Als voetballer en als mens. Trainers van selectie-elftallen zijn gediplomeerd. Trainers van de B-categorie worden ondersteund en/of krijgen de mogelijkheid een opleiding te volgen.

  VIOD streeft er naar om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Bij de pupillen worden hiervoor junioren aangesteld. Dit zorgt ervoor dat jeugdspelers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels zorgt voor inzicht en begrip bij beslissingen van de scheidsrechters. Ook voor scheidsrechters biedt VIOD opleidingsmogelijkheden.

  VIOD bestaat bij de gratie van haar leden. Vanuit een groot saamhorigheidsgevoel zijn leden actief betrokken bij de club en bereid om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers zijn binnen VIOD van enorm belang. Zonder vrijwilligers, geen voetbal. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Vanzelfsprekend waarderen we het werk dat vrijwilligers verzetten. We staan hier dan ook op gepaste momenten bij stil.

  VIOD hecht waarde aan de normen en waarden in de samenleving. Er wordt op verschillende manieren aandacht besteedt aan deze normen en waarden en de manier waarop we met elkaar en onze tegenstanders omgaan. Respect voor elkaar staat hierbij centraal.

  Vanuit deze normen en waarde biedt VIOD een veilige omgeving voor jong en oud. Sociaal-maatschappelijke projecten op het gebied van veiligheid worden gesteund. Voor vrijwilligers bij de jeugd wordt een VOG-verklaring aangevraagd bij de KNVB. Ook is er een vertrouwenspersoon beschikbaar.

  De organisatiestructuur van VIOD is helder en transparant. Het bestuur is aanspreekbaar en zichtbaar. De organisatiestructuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen. Het bestuur wordt gekozen door de leden. Het clubbelang gaat altijd boven individueel belang. Langetermijnbelang gaat boven kortetermijnbelang.

  VIOD stroomlijnt de communicatie naar haar leden door gebruik te maken van veelal digitale communicatiemiddelen en technologieën.

  De inkomsten van VIOD zijn gebaseerd op drie belangrijke pijlers; contributie, kantineopbrengsten en sponsorgelden. Deze inkomsten zorgen ervoor dat het voortbestaan van de club niet in het gedrang komt. Sponsoren ondersteunen VIOD in natura of geldelijk. VIOD streeft er naar dat sponsoren de samenwerking ervaren als profijtelijk. Aandacht, oog voor elkaar, samenwerking en netwerken staan aan de basis van een vruchtbare samenwerking.

  De kantine van VIOD is een warme en sociale plek voor leden, familie van de leden, buurtbewoners en andere bezoekers. Door de inzet van vrijwilligers blijven de tarieven voor producten betaalbaar voor iedereen. Het sportpark van VIOD is een rookvrije plek (uitgezonderd de daartoe bestemde ruimte) en biedt ruimte aan een gezond assortiment met betaalbare producten. Op zaterdagochtend is het gehele sportpark rookvrij.

  VIOD streeft naar een betaalbare, marktconforme contributie voor al haar leden.