• Contributie

  Ben je 4 jaar?, dan kan je lid* worden van vv VIOD Doetinchem. Iemand is lid van VIOD indien deze persoon conform de statuten is aangemeld bij de KNVB. Ook VIOD onderscheidt daarbij de onderstaande vormen van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering). Lidmaatschappen lopen per seizoen (1 juli-30 juni), ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.

  *Je kunt ook eerst 2 proeftrainingen aanvragen.

  Contributie inning

  VIOD werkt met een verenigingsjaar-contributie en deze wordt 4 x per jaar, op 27 augustus, op 27 oktober, op 27 januari en op 27 april, met een automatische incasso via de bank geïnd. Indien u geen machtiging heeft afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie.

  Het bankrekeningnummer van vv VIOD Doetinchem is: NL46 RABO 0135834147

  Herinnering, aanmaning en sanctiebeleid vv VIOD

  Indien een lid zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt wordt een traject ingeslagen dat tot afhandeling van de vordering moet leiden. Dit traject kan achtereenvolgens zijn:

  • Herinnering
  • Aanmaning
  • Overdragen vordering aan een Incasso bureau
  • Blokkade op spelen van wedstrijden
  • Royeren van lidmaatschap.

  Bij betalingsachterstand wordt in het ledenadministratie systeem altijd een financiële blokkade ingesteld. Dit houdt in dat het betreffende lid dan niet kan worden overgeschreven naar een andere KNVB vereniging. Deze blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gehele vordering is vereffend.

  Voor vragen over het innen van de contributie kunt u zich bij ons melden via KLIK HIER

  Contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 - met ingang van 24 oktober 2022 (vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 oktober 2022).

  Voor de berekening van de leeftijdsafhankelijke contributie wordt uitgegaan van peildatum 31 december. De onderstaande bedragen zijn inclusief wedstrijdkleding (shirt, broek en eenmalig een set kousen). 

  Spelende leden bedragen per kwartaal:
  Senioren € 74,37*
  35+ en 45+ Senioren € 36,38*
  Zaalvoetbal € 49,22*
  Zaal en veldvoetbal Combi tarief VIOD-Senioren € 96,30*
  O19/O17/O15/O14 (Junioren) € 59,39*
  O13/O12/O11/O10/O9/O8 (Pupillen) € 52,97*
  Eigen competitie 4, 5, 6 jaar (Plus Dichteren-Cup) € 38,52*
  Alleen trainen € 32,10
     
  Eenmalige inning bij aanmelding:  
  Inschrijvingskosten € 10,00
     

   

  Inning boetes Rode & Gele kaarten

  Tegelijk met de contributie worden, indien van toepassing, de kosten van ontvangen gele en rode kaarten geïncasseerd. Ook de eventuele bijkomende kosten indien men in beroep gaat bij ’n straf opgelegd door de KNVB.

  Wijzigingen van uw gegevens

  Voor elke vereniging, zo ook vv VIOD, is het belangrijk om actuele en bijgewerkte (adres-)gegevens te hebben van haar leden. Wanneer iemand een nieuwe woning betrekt, een nieuw e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer of bankrekeningnummer krijgt, is het belangrijk dat onze ledenadministratie hiervan op de hoogte is.

  Mutatie doorgeven?  KLIK HIER

  Veelgestelde vragen

  Mogen trainende leden wedstrijden spelen? Nee, trainende leden zijn geen KNVB-lid en kunnen niet op het wedstrijdformulier worden geplaatst.

  Kun je lid zijn voor een tijdelijke periode? Nee, statutaire leden zijn altijd lid voor een geheel seizoen.

  Wat zijn de mogelijkheden bij blessures en langdurige afwezigheid? Indien iemand langdurig geblesseerd is (met doktersverklaring) of voor een tijd naar het buitenland gaat (>3 maanden) krijg je - in overleg met de penningmeester - 80% van de contributie, over het aantal maanden dat je niet hebt kunnen voetballen, terug.

  Heeft u nog vragen over contributie-inning of over uw lidmaatschap?

  Voor vragen over uw lidmaatschap of over inning contributie klik op één van de onderstaande mogelijkheden.