• Vertrouwenscontactpersoon

  13 aug 2020
 • Vertrouwenscontactpersoon; Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag
   
  VIOD heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangiften met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is er voor iedereen bij VIOD, heeft geen andere functie binnen de vereniging en is onafhankelijk van het bestuur. De VCP is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Zij zal samen met je kijken naar de vervolgstappen.
   
  De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.
   
  VIOD wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: voetballen. We doen er met elkaar alles aan om juist zaken als pesten, conflicten, agressie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
   
  Maar stel nu dat…
  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen VIOD willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom er binnen VIOD een VCP te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van de VCP.
   
  Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders/ begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.
   
  Vertrouwenscontactpersoon bij VIOD
   
  Mijn naam is Mariska Lentink, sinds 2020 ben ik vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen VIOD.  Als VCP luister ik naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.
   
  Er kunnen bepaalde situaties ontstaan, op of buiten het veld, waarover iemand (jijzelf of je zoon/dochter) zich niet prettig voelt en met een minder fijn gevoel naar VIOD komt. Mocht dit het geval zijn dan ben ik graag een aanspreekpunt waarbij er op een vertrouwende wijze over gesproken kan worden.
   
  De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt.
   
   
  Contactgegevens Mariska Lentink:
  Tel: 06-14510875
  Mail: vertrouwenspersoon@vioddoetinchem.nl