• Beleid en Procedure nieuwe teamindeling

  29 mei 2021
 • Zoals men al eerder heeft kunnen lezen op de website van vv VIOD is het maken van de team-indelingen een tijdsintensieve en complexe materie. Om voor eenieder de procedure iets inzichtelijker te maken zullen we hieronder iets dieper ingaan op de indelingsprocedure en het indelingsbeleid. Het uitgangspunt bij de nieuwe teamindelingen is dat alle jeugdspelers vanaf de JO8 t/m JO17 op niveau worden ingedeeld.

  Alle pupillen/junioren worden gedurende het gehele seizoen gezien en objectief beoordeeld door de trainers en door de TC leden. Zij beoordelen het niveau van de spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen, anoniem en onafhankelijk van elkaar en van ouders. Deze beoordelingen zijn de leidraad voor de nieuwe teamindeling. Daarbij houden we ook rekening met diverse aspecten waaronder o.a.:

  • Gedrag, mentaliteit en persoonlijkheid in en om het veld.
  • Prestatie en motivatie bij wedstrijden en trainingen.
  • Voetbalvaardigheid o.a. snelheid, techniek, inzicht.
  • De groeimindset, niveau en ingeschatte ontwikkeling.
  • Het aantal spelers per leeftijdscategorie.
  • De ontwikkeling, spelplezier De teamgeest is er mee gebaat wanneer in teams spelers van ongeveer gelijk niveau spelen.
  • Leeftijdscategorie/geboortejaar.
  • Biologische leeftijd, Kalenderleeftijd, Voetballeeftijd.
  • Veldposities.
  • Concrete sociaal- emotionele omstandigheden.

  Ook kan het voorkomen dat we na overleg met trainers, coördinatoren en de TC incidenteel spelers dispenseren om een jaargang lager te laten spelen (dispensatie a.g.v. biologische groei of talent). 

  Daarnaast willen wij hier enkele andere zaken van het beleid nogmaals onder de aandacht brengen.

  • De teams worden ingedeeld voor het hele seizoen! Een uitzondering gaat altijd in overleg met de TC indelingen.
  • Ouders mogen hun eigen zoon en/of dochter niet beoordelen.
  • Trainers van de nieuwe teams bepalen niet welke spelers zij in hun team krijgen. 

  De indelingsprocedure is als volgt:

  • 1e beoordelingsmoment gedurende de najaar competitie.
  • Teamgesprekken leeftijd coördinatoren trainers en TC leden in het najaar.
  • 2e beoordelingsmoment gedurende de voorjaarscompetitie
  • Teamgesprekken leeftijd coördinatoren trainers en TC leden in het voorjaar.
  • Opstellen voorlopige teamindeling door TC.
  • Bespreken voorlopige teamindeling met TC, leeftijd coördinatoren en trainers.

  Tijdens de gesprekken over de voorlopige teamgesprekken zullen met alle betrokken functionarissen ook direct de nieuwe klasse-indeling van de teams besproken worden. Hierbij zullen wij ook rekening houden met diverse aspecten o.a. niveau, teamsamenstelling, ontwikkeling, leeftijd, overgang van klein naar groot veld etc.

  Ook zal er door de TC geïnventariseerd worden of er sprake is van “beperkte Competities” binnen de even lichtingen. Mocht hiervan sprake zijn dan gaat de TC, samen met de betrokkenen partijen, bekijken of het mogelijk is om het betreffende team door te schuiven naar een oneven competitie. We hanteren een voorlopige- en een definitieve indeling om het verloop (late afmeldingen en nieuwe aanmeldingen) te kunnen verwerken. 

  Ga je stoppen met voetballen, geef dit dan zo snel mogelijk door! Nieuwe leden dienen zich z.s.m. officieel aan te melden, want alleen als je lid bent word je in een team ingedeeld!

  Bent u het niet eens met de indeling?

  Bent u het niet eens met de van uw kind of bent u van mening, dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen? Dan kunt u overwegen om een email te sturen naar de Technische Commissie. Stuur dan uw email naar teamindeling@vioddoetinchem.nl.

  Wij gaan dan serieus naar uw opmerkingen kijken, maar dit betekent echter niet automatisch dat een indeling aangepast gaat worden. Helaas horen wij ook wel eens ‘Dan gaat mijn kind van voetbal af’. Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat men, ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg, niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevredenstellen, al zouden we dat heel graag willen.

  Aanvulling:

  Het niet eens zijn met de beoordeling betreffende niveau/mentaliteit/ontwikkeling of uw zoon en of dochter beter vinden dan andere kinderen, zijn geen redenen om de indeling te wijzigen. Emailberichten met een inhoud van deze strekking worden dan ook niet beantwoord.

  Tot slot

  Hopelijk hebben wij u met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor staan. Bovenstaande laat zien dat wij niet over één nacht ijs gaan en dat vele aspecten meespelen. De indeling vindt altijd plaats vanuit verenigingsbelang, met oog voor het individuele lid. Daar wordt mee bedoeld, dat altijd naar het geheel wordt gekeken en wat het beste is voor de club. Voor alle leden.

  Wij vragen voor uw begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijpt u ook dat ook wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen en zeker geen kinderen. Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.

  Met vriendelijke groet,

  Technische Commissie vv VIOD Doetinchem.