• Beleid en procedure nieuwe teamindeling

  23 mei 2023
 • Zoals men al eerder heeft kunnen lezen op de website van vv VIOD is het maken van de team-indelingen een tijdsintensieve en complexe materie. Om voor eenieder de procedure iets inzichtelijker te maken zullen we hieronder iets dieper ingaan op de indelingsprocedure en het indelingsbeleid. Het uitgangspunt bij de nieuwe teamindelingen is dat alle jeugdspelers vanaf de JO8 t/m JO19 op niveau worden ingedeeld.

  Alle pupillen/junioren worden gedurende het gehele seizoen gezien en objectief beoordeeld door de trainers, interne scouting en door de TC leden. Zij beoordelen het niveau van de spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen, anoniem en onafhankelijk van elkaar en van ouders. Deze beoordelingen zijn de leidraad voor de nieuwe teamindeling. Daarbij houden we ook rekening met diverse aspecten waaronder o.a.:

  • Gedrag, mentaliteit en persoonlijkheid in en om het veld.
  • Prestatie en motivatie bij wedstrijden en trainingen.
  • Voetbalvaardigheid o.a. snelheid, techniek, inzicht.
  • Groeimindset, niveau en ingeschatte ontwikkeling.
  • Het aantal spelers per leeftijdscategorie.
  • De ontwikkeling, spelplezier. De teamgeest is erbij gebaat wanneer in teams spelers van ongeveer gelijk niveau spelen.
  • Leeftijdscategorie/geboortejaar.
  • Biologische leeftijd, kalenderleeftijd, voetballeeftijd.
  • Veldposities.
  • Concrete sociaal- emotionele omstandigheden.

  Ook kan het voorkomen dat we na overleg met trainers, coördinatoren en de TC incidenteel spelers dispenseren om een jaargang lager te laten spelen (dispensatie a.g.v. biologische groei of talent). Daarnaast willen wij hier nogmaals onder de aandacht brengen dat ouders hun eigen zoon en/of dochter niet mogen beoordelen.

  De indelingsprocedure is als volgt:

  • 1e beoordelingsmoment gedurende de najaarscompetitie.
  • Teamgesprekken leeftijdcoördinatoren, trainers en TC leden in het najaar.
  • 2e beoordelingsmoment gedurende de voorjaarscompetitie
  • Teamgesprekken leeftijdcoördinatoren, trainers en TC leden in het voorjaar.
  • Opstellen voorlopige teamindeling door TC.
  • Bespreken voorlopige teamindeling met TC, leeftijdcoördinatoren en trainers.

  Tijdens de gesprekken over de voorlopige teamindeling zullen met alle betrokken functionarissen ook direct de nieuwe klassenindeling van de teams besproken worden. Hierbij zullen wij ook rekening houden met diverse aspecten o.a. niveau, teamsamenstelling, ontwikkeling, leeftijd, overgang van klein naar groot veld etc. Ook zal er door de TC geïnventariseerd worden of er sprake is van “beperkte Competities” binnen de even lichtingen. Mocht hiervan sprake zijn dan gaat de TC, samen met de betrokkenen partijen, bekijken of het mogelijk is om het betreffende team door te schuiven naar een oneven competitie.

  We hanteren een voorlopige- en een definitieve indeling om het verloop (late afmeldingen en nieuwe aanmeldingen) te kunnen verwerken. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tot en met 13 juni 2023. VIOD kijkt op het moment van inschrijven of er ruimte is binnen de leeftijdscategorie om je in te kunnen schrijven. Is er geen ruimte binnen de leeftijdscategorie, dan behoort een trainend lidmaatschap tot de mogelijkheden. Ga je stoppen met voetballen, geef dit dan uiterlijk 13 juni 2023 door

  Bent u het niet eens met de indeling?

  Bent u het niet eens met de indeling van uw kind of bent u van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen? Stuur dan een e-mail naar de Technische Commissie (teamindeling@vioddoetinchem.nl). Wij gaan dan serieus naar uw opmerkingen kijken.

  Met vriendelijke groet,

  Technische Commissie vv VIOD Doetinchem.