• Ereleden

  1953   G.J.B. van Raay

  Gerrit van Raay was (mede)oprichter van VIOD in 1928. De eerste jaren was hij bestuurslid technische zaken, maar in 1938 ook voorzitter. Hij hield het schip drijvend in de dertiger jaren (ineenstorting van de club na seizoen 1933-1934). Hielp ook na de oorlog weer opstarten. Hij was ook zeer betrokken bij de sportcentrale. Goede jaren: begin 30er jaren en rond 1950. Moest op doktersadvies in 1953 alle activiteiten voor VIOD stoppen. Moest dus met lede ogen de bijna ineenstorting van de club tweede helft vijftiger jaren aanzien. Hij bleef meeleven (aftrap nieuwe veld in 1967 / foto hieronder) en werkte mee aan VIOD-visie (bijdragen) en stimuleerde veteranenvoetbal (wedstrijdbal). In 1978 kreeg Van Raay de ZILVEREN bondsspeld van de KNVB afd. Gelderland uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor VIOD. Hij overleed 12 maart 1981.

  Getuigen van de aftrap:

  Frits Pelgrim
  Michel Verhagen
  en Theo Gijsberts.

  Van Raay genietend van de succesvolle promotie naar d3e klasse KNVB in 1980. Naast hem (jonge) bestuursleden August van Onna, Johan Span en Wim Hogenkamp.

  1979   Theo Gijsberts

  Theo Gijsberts kwam in 1945 vanuit Bemmel naar Doetinchem. Hij meldde zijn kinderen aan bij de RKSC Viod, waar zo kort na de oorlog de afdeling Gymnastiek weer tot leven werd gewekt. In 1952 verhuisden zijn drie zonen naar de afdeling Voetbal en werd vader Theo Jeugdleider. Vrij snel werd hij als betrokken ouder benaderd voor een bestuursfunctie. Liefst de voorzittersfunctie, want die was in die dagen overduidelijk niet in trek. Hij werd voorzitter van "de afdeling Voetbal van de R.K. Sportcentrale V.I.O.D." Hij bekleedde die functie van 1953 tot 1957. In die periode beleefde de club een dieptepunt na de start van De Graafschap. In het seizoen 1956-1957 bracht Viod nog maar drie teams op de been: 1e, 2e en A-junioren. Rijp voor de afgang. Misschien wel met de moed der wanhoop aanvaardde Theo Gijsberts  het voorzitterschap. Met als hoofddoel het schip drijvend te houden.

  Hij gaf de fakkel in 1957 graag door aan Aad Zuidgeest en werd vervolgens nog actiever  voor de club. Ophalen contributie (en daardoor de contactman bij problemen), representatie naar andere clubs, oppakken van allerlei klussen. Werven van donateurs ("de schooier van de club"). Later was hij zeer actief in de oud-papieraktie. Theo Gijsberts was vier jaar voorzitter, liefst 27 jaar bestuurslid van de club. Hij was lid van het (gouden) trio dat tussen midden vijftiger en eind zestiger jaren "het schip drijvend hielden" (met Wim Kuster en Jan Hogenkamp). Hij was elftalleider en diverse seizoenen lid van de elftalcommissie.

  Na alle ellende van de vijftiger jaren een "moment suprème" als bestuurslid Theo Gijsberts een aubade van de harmonie voor het kampioensteam van 1971 mag meemaken.

  In 1972 kreeg Theo Gijsberts de ZILVEREN bondsspeld van de KNVB afd. Gelderland uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor VIOD.

   

  Voorzitter Wim Kuster feliciteert Theo Gijsberts met zijn benoeming tot erelid.

   

  Hij overleed 7 december 1982.

  1983    Wim Kuster

  Wim Kuster werd in 1954 gevraagd penningmeester te worden van "de afdeling Voetbal van de R.K. Sportcentrale VIOD", waarvan Jos Otjes toen de schatbewaarder was. Wim was net getrouwd en vanuit Zeddam, waar hij vijf jaar secretaris van v.v. Zeddam was geweest, naar Doetinchem verhuisd.

  Op 16 september 1972 krijgt locoburgemeester Bas Bos de sleutel overhandigd om de nieuwbouw op sportpark De Hoop officieel te openen.


  Zijn voorgangers als penningmeester bleven gemiddeld 2 jaar, hij bleef het 14 jaar. Hij begon met een lege kas, voerde een zeer zuinig bewind en droeg een goed gevulde kas over in 1968 aan opvolger Theo Hebing. Wim Kuster benutte in 1957 de kans die de voetbaltoto bood op meer inkomsten voor de club en hield dat vol tot medio 1985. Naar schatting leverde dat de club zo’n 150 mille in guldens op! In 1968 nam hij na het plotseling overlijden van Michel Verhagen het voorzitterschap op zich en bleef in die functie tot 1983. Ook was hij de voetbalvertegenwoordiger in het CDS (Comité Doetinchemse Sportverenigingen).

  Jan Griffioen, penningmeester van het CDS, levert ook een bijdrage.

  In 1978 kreeg Wim Kuster de ZILVEREN bondsspeld van de KNVB afd. Gelderland uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor VIOD. In 1983 kreeg hij opnieuw deze speld uitgereikt vanwege zijn bijzonder lange en tomeloze inzet voor het toto (later toto & lotto) - gebeuren binnen de vereniging. Hij overleed 26 december 2003.

  1984    Ton Rietveld

  Ton Rietveld had Abraham al gezien toen hij voor VIOD startte als begeleider van de jeugd. Hij was al snel (vanaf 1970 tot 1977) pupillensecretaris. Hij stak daar zeer veel tijd in. Met name in de organisatie van wedstrijden en trainingen. Hij (oud-voetballer van VDZ Arnhem) trainde regelmatig zelf de jeugd, organiseerde met Theo Kaal deelname van jeugdteams aan voetbalkampen van de NKS. Hij nam later diverse keren taken en functies waar als er mensen wegvielen of vertrokken. Hij was jarenlang de samensteller van het pupillenmededelingenblaadje "Ons Zwartwitje". Hij droeg veel bij aan het beheer van de kantine. Ton Rietveld was tien jaar bestuurslid (1970-1980)  en vier jaar secretaris (1980-1984). Hij trad enkele malen op als ceremoniemeester bij jubilea / kampioenschappen / promoties.

  Zie voor uitgebreid portret het jubileumboek 1988.

   

  In 2003 is Ton Rietveld een van de eregasten tijdens de receptie b.g.v. het 75-jarig jubileum van de club. Evenals Tonnie Verhagen (links) en Hermien Kaal.

   

  In 2004 zijn het de ereleden Theo Kaal (links) en Ton Rietveld, die de eer te beurt valt het cadeau van de reünisten  te onthullen tijdens de grote Reünie. 

  Hij overleed 24 februari 2015.

  1994 Theo Kaal

  Vanaf het seizoen 1971-1972 was Theo Kaal lid van de club. Meteen ook bestuurslid: vanaf 1971 tot 1985. Hij werd de eerste verzorger van het eerste elftal en later van de club. Zeer betrokken ook bij de kantine. In de rust van wedstrijden was hij vaak meer bezorgd over het verloop in de kantine dan over de eventuele blessures van spelers. Hij trad aanvankelijk met Gert Keuben en Ton Rietveld op als jeugdtrainer. Toen in 1985 de voorzitter voortijdig opstapte nam Theo Kaal de functie tijdelijk waar. Hij werd vervolgens officieel gekozen tot voorzitter en bleef dat tot 1991. Daarna was hij tot 1994 weer bestuurslid. In totaal was hij zeven jaar voorzitter en 17 jaar bestuurslid. Hij was ook jarenlang de vertegenwoordiger van de regioclubs bij bondsvergaderingen van de KNVB. Na zijn terugtreden bij VIOD was hij nog enkele jaren lid van de Fair Play Commissie van de KNVB afd. Gelderland.

  Zie ook VIOD-visie jrg 37 nr. 5 In Memoriam.

  In 1994 kreeg Theo Kaal de ZILVEREN bondsspeld van de KNVB afd. Gelderland  uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor VIOD. Hij overleed 5 april 2005.

  Tijdens de jubileum-receptie op 30 augustus 2003 in gesprek met oud-eerste elftalspeler Tom Langenhof.

   

  Een trotse voorzitter huldigt op 15 oktober 1989 "locomotief" Hein Moorman vanwege diens 250e wedstrijd in het eerste elftal van VIOD. Op de achtergrond teamgenoten (v.l.n.r.): Hans Tangelder, Henk Bles, Ruud Reinders, Hans Meyer en Edwin Hendriks.

  2006 Ruud Oude Luttikhuis

  Ruud Oude Luttikhuis is lid van Viod vanaf het seizoen 1984-1985. Hij treedt dan op als jeugdleider en wordt lid van de jeugdcommissie. Daarin is hij de zeer actieve jeugdsecretaris. Bovendien wordt hij bestuurslid als vertegenwoordiger van de jeugd. Hij heeft (mede) de hand in diverse organisatorische en technische ontwikkelingen en ook in rapporten die het licht zien met de bedoeling VIOD hogerop te brengen. Vanaf 1987 is hij ook lid van de technische commissie juniorenvoetbal van de KNVB afd. Gelderland.

  Voorzitter en leider senioren in functie in 1994

  In 1991 wordt Ruud gekozen tot voorzitter van VIOD als opvolger van Theo Kaal. Hij zet zich in voor een nieuwe structuur: een DB van 3 leden, een negental commissies, waarvan de voorzitters met het DB het Algemeen Bestuur vormen. Oude wijn in nieuwe zakken. In 1994 stopt Ruud als voorzitter, maar wordt dan secretaris van de club als opvolger van Frans Roelofs. Pas in 2005 stopt hij als secretaris. Hij is dan elf jaar secretaris geweest; nog net geen record. Van 2002 tot 2004 neemt Ruud de vacante zetel van jeugdvoorzitter waar. In 2000 wordt Ruud gekozen tot VIOD man van het jaar. Hij zal nog vele jaren waar gewenst hand- en spandiensten verlenen en zet medio 2014 definitief een punt achter zijn inbreng voor VIOD. Zie voor uitgebreid portret VIOD-visie jrg. 36 nr. 5.

  Het seizoen 2000-2001 is Ruud (bij wijze van proef) "algemeen manager" van de club. Het blijkt een te zware en te veeleisende taak voor een vrijwilliger binnen de dan zeer snel groeiende club. Het "kantoor" van de club de laatste jaren op sportpark De Hoop.

  Hij overleed 7 april 2020.

  2010    Theo Kremer

  Dit erelid had binnen de club geen enkele bestuurlijke ervaring. Zijn grote verdiensten voor de club liggen op het trainings- en wedstrijdveld. Dat begon midden zestiger jaren, waarin samen met August van Onna gestalte is gegeven aan een planmatige opzet van de training bij VIOD. Theo was buitengewoon loyaal, had nooit de behoefte de top te bereiken, maar vulde bij VIOD elk gat dat dreigde te vallen. Zoals in 1969 de A-selectie op hoofdklasse niveau, of begin zeventiger jaren de "lagere" senioren, waardoor "de selectie" zich beter kon ontwikkelen. Theo was vele seizoenen elftaleider van VIOD 2, het seizoen 1975-1976 wist hij een A-selectie kampioen te maken. In 1978, bij het gouden jubileum kreeg Theo de bronzen waarderingsspeld van de KNVB. Zijn verdiensten voor de club ná  dit jubileum rechtvaardigden zeker een zilveren speld. Alleen is die nooit aangevraagd.

  Twee keer werd Theo Kremer benoemd tot lid van verdienste.

  Begin tachtiger jaren was hij trainer/coach van de A-selectie op interregionaal niveau. Na een korte periode van afstand van de club werd Theo rond de eeuwwisseling gevraagd weer terug te komen en zich met name te bekommeren om de minder getalenteerden. Er zijn meerdere seizoenen geweest dat dit niet beperkt bleef tot één team! Theo heeft ook  zeer veel tijd aan de club besteed voor klussen op "technisch" gebied, zoals laswerkzaamheden en reparaties.

  Op 3 november 2010 reikt voorzitter Jans Speulman de oorkonde benoeming tot erelid van VIOD uit.

  Hij heeft altijd de club kritisch gevolgd en dat werd gewaardeerd. Zijn erelidmaatschap is vooral op het veld verdiend! Maar zeer zeker ook een teken van waardering voor zijn grote betrokkenheid bij VIOD. Hij overleed 7 februari 2013.

  2006   John Brands

  John Brands is lid van VIOD sinds 1991. Hij werd meteen bestuurslid (P.R. van 1991 tot 1994) en vervolgens voorzitter van 1994 tot 2004 (en dan aansluitend waarnemend tot 2006). Hij is de medegrondlegger van het Plan VIOD Hogerop uit 1992 en heeft vele zaken op organisatorisch gebied verbeterd. Hij was de "kapitein" die enorm veel energie heeft gestoken in de verhuizing van het te krappe sportpark De Hoop naar de geweldige accommodatie op sportpark Dichteren.

  John Brands heet in 1999 Frans ter Horst (Fastfloor) welkom als shirtsponsor.

    

  Het afscheid van penningmeester Jan Janssen in 1996.

  2018 August van Onna

  Hij was maar enkele jaren bestuurslid, maar des te langer trainer. Van alle categorieën: van jongste jeugd tot senioren op leeftijd. Trainde ook regelmatig de (jeugd)trainers.

  Wie in de 21e eeuw begeleiding van selecties ziet weet dat dit mankracht vergt. August deed het in z’n eentje. Naast hoofdtrainer zonder aparte leider (1969-1977), was hij ook de PR-man naar de pers, zorgde hij voor structurele opleiding van de Viod-jeugd door een eigen Trainingsplan samen te stellen toen dat nog amper bestond (het betaalde zich rijkelijk uit), was al die jaren redacteur van het clubblad Viod-visie, gangmaker van de oud-papieraktie en (in 1977) als co-coach (met Rudy Daniёls) finalist zaalvoetbalkampioenschap van district Oost van de KNVB.

  Zie voor meer info bij leden van verdienste.

  In 2018 kreeg August de GOUDEN speld van de KNVB uitgereikt. Mede vanwege jarenlang lidmaatschap van de pupillencommissie van de toenmalige KNVB afd. Gelderland.

  In 2018 gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap. Waarvan liefst 58 jaar vrijwilliger in een groot aantal functies.

  1999    EresponsorWim Eimers

  De basis voor de benoeming van Wim Eimers tot eresponsor is het feit dat hij jarenlang flinke financiële bijdragen heeft gedaan voor de club. Met name zijn bijdragen aan de "faciliteitenpot" voor de eerste selectie en de A-selectie waren groot. Belangrijk zeer zeker ook de shirtsponsoring van 1990 tot 1999 en later nog in 2005. De laatste jaren (tot 2017) bleef hij belangrijk voor de club als sponsor van het Fimax-jeugdtoernooi. Bovendien was hij tot 2015 de penningmeester van SESD en is ook kort (waarnemend) penningmeester van de club geweest.

  In 1999 wordt Wim Eimers benoemd tot eresponsor.

  Wim is overleden op 11 oktober 2023.