• Uitslag mini-enquête en bekendmaking winnaars cadeaubonnen

  21 feb 2021
 • Beste VIOD-leden, vrijwilligers en ouders./verzorgers van onze jeugdleden,

  Om te beginnen willen wij iedereen bedanken voor het invullen van onze mini-enquête. We hebben meer dan 150 reacties mogen ontvangen, van jong tot oud.

  Gelet op de hoeveelheid reacties en de diversiteit kunnen wij opmaken dat het bestuur erin is geslaagd met de opzet van de mini-enquête. Vanuit alle geledingen binnen de vereniging zijn de reacties binnengekomen. Mede hierdoor hebben wij een goed beeld van alle diverse meningen binnen onze vereniging. Zij hebben ons echte verbeterpunten aangeleverd en daar gaan wij direct mee aan de slag.

  Kort samengevat enkele highlights van punten, die in de mini-enquête aan ons werden gemeld:

  Unaniem is iedereen positief over de goede sfeer binnen de vereniging. Dat is voor ons als bestuur een fijne uitgangspositie. Ook over de locatie, de uitstraling accommodatie en faciliteiten zijn veel complimenten binnengekomen. Veel van de reacties op de vraag naar verbeterpunten kwamen neer op het verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern.

  In de samenstelling van het nieuwe bestuur is hier ook echt aandacht aan gegeven en hebben op jullie verzoek een nieuwe bestuursfunctie gecreëerd. Jean-Paul Reparon zal de functie Communicatie & Media Zaken voor onze club behartigen. We realiseren ons dat dit beter moet en de uitslag bevestigt dit nogmaals.

  Verder was de exploitatie en aanbod van de kantine ook een punt van verbetering. Dit staat hoog op de prioriteitenlijst. De combinatie om zowel prestatief als ook recreatief te kunnen voetballen wordt als zeer positief gezien. Echter de wens wordt uitgesproken om beide disciplines dan ook dezelfde aandacht te geven. Ook dit punt wordt met volle aandacht opgepakt. Met de aanstelling van Jurgen Vieberink als bestuurslid Senioren Zaken willen we een signaal afgeven dat elk lid bij VIOD ons ertoe doet en een stem heeft.

  Tot slot kwamen er meerdere opmerkingen over de aanstelling en begeleiding van de vrijwilligers, teamleiders en trainers. Ook dit punt van kritiek is terecht en hiervoor zijn al een aantal nieuwe initiatieven opgestart die vanaf het nieuwe seizoen ingaan.

  Het bestuur a.i. is zeer content met de bereidwilligheid in de vereniging om mee te denken. Een goed bedoeld advies geven of gewoon simpelweg het aanbod om een vrijwilligerstaak te vervullen in de toekomst. Alle reacties zijn bijzonder waardevol en iedereen die zijn naam en emailadres heeft achtergelaten krijgt van ons team een persoonlijke reactie.

  Winnaars cadeaubonnen: 

  Onder alle inzendingen hebben wij drie cadeaubonnen verloot. De winnaars zijn Mees ter Maat (JO17-3), Lyam Notten (JO13-3) en Lukas de Graaf (VIOD 1). Zij zijn de winnaars van een welverdiende cadeaubon van Claus Sport-2000.

  Eindconclusie

  Zeker in deze tijd waarin persoonlijk en fysiek contact lastig is en er nog geen Algemene Ledenvergadering is vastgesteld, geeft dit ons wel enig houvast in waar we staan en wat jullie belangrijk vinden en ook wat jullie van ons als bestuur verwachten. Wat ons betreft is de opzet van de mini-enquête geslaagd. 

  Nogmaals iedereen bedankt voor alle kritiek, opmerkingen en complimenten. Alleen door middel van open communicatie kunnen we met elkaar “ons” VIOD verder helpen. Hopelijk tot snel op ons mooie Sportpark Dichteren.

  Namens het a.i. bestuur van vv VIOD

  Met vriendelijke groet,

  Ewald Hilferink, bestuurslid Algemene Zaken

 • De winnaars van de cadaubonnen van Claus Sport 2000. Van links naar rechts: Mees ter Maat, Lyam Notten en Lukas de Graaf.