• Copyright website vv VIOD Doetinchem

  vv VIOD staat niet toe dat artikelen en of foto's van haar website zonder enig toestemming worden doorgeplaatst op andere websites, social media en als persberichten.

  Ook het plaatsen van BRON naam geeft men nog geen toestemming om dit alsnog te doen.

  Aanvragen kunnen gestuurd worden naar de mediacommissie van vv VIOD: mediacommissie@vioddoetinchem.nl

   

  Indien artikelen die zonder toestemming toch worden doorgeplaatst, worden belast met een vast bedrag. Ook het gebruik van fotomateriaal wordt dm.v. een factuur aan de gebruiker belast.

   

  Camerabeveiliging Sportpark Dichteren


  Op Sportpark Dichteren hangen beveiligingscamera’s, zowel binnen als buiten. Bij het betreden van Sportpark Dichteren wordt je hierop geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

  Bij betreden van sportpark geeft u ons toestemming

  Er kan bij wedstrijden worden gefotografeerd en gefilmd door de mediacommissie van VIOD. Bezoekers van Sportpark Dichteren geven bij betreden van het sportpark automatisch toestemming hiervoor.

  Persfotografen

  Persfotografen dienen zich altijd vooraf te melden bij de organisatie. Wij staan niet toe dat er gefotografeerd wordt voor uitingen in de media zonder onze toestemming.

  Zij kunnen zich niet beroepen op vergoedingen van foto’s die op het Sportpark zijn gemaakt, mocht vv VIOD deze foto’s willen gebruiken voor website of andere doelen.

  Tot slot

  Indien blijkt dat gemaakte foto's op ons sportpark en gemaakte foto's van leden/vrijwilligers van VIOD te koop worden aangeboden, zal vv VIOD juridische  stappen ondernemen.

  De website van VIOD in Doetinchem berust op copyright, zowel op teksten als foto's en afbeeldingen. Gebruik daarvan dient ten allen tijde een toestemming voor moeten worden aangevraagd bij onze mediacommissie.