• Procedure Beleid Nieuwe Teamindelingen

  27 nov 2019
 • Zoals men eerder op de website van VIOD heeft kunnen lezen, is het maken van de teamindelingen een tijdsintensieve en complexe materie. Om voor eenieder de procedure iets inzichtelijker te maken zullen we hieronder iets dieper ingaan op de indelingsprocedure en het indelingsbeleid.
   
  De uitgangspunten:

  Het uitgangspunt bij de nieuwe teamindelingen is dat alle jeugdspelers vanaf de teams JO8 t/m JO15 op niveau worden ingedeeld.
   
  Alle pupillen en junioren worden gedurende het hele seizoen bekeken en objectief beoordeeld door de trainers en door de leden van de Technische Commissie. Deze personen beoordelen het niveau van de spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen. Anoniem en onafhankelijk van elkaar. Deze beoordelingen zijn de leidraad voor de nieuwe teamindeling voor het seizoen 2020-2021 met rekening van de volgende aspecten:  
   
  • Gedrag, mentaliteit en persoonlijkheid in en om het veld.

  • Prestatie en motivatie bij wedstrijden en trainingen.

  • Voetbalvaardigheid: snelheid, techniek en inzicht.

  • De groeimindset, niveau en ingeschatte ontwikkeling.

  • Het aantal spelers per leeftijdscategorie.

  • De ontwikkeling en spelplezier. De teamgeest komt ten goede, wanneerspelers van gelijk niveau in een team spelen.

  • Leeftijdscategorie, geboortejaar.

  • Biologische leeftijd, kalenderleeftijd, voetballeeftijd.

  • Veldposities.

  • Concrete sociaal- emotionele omstandigheden.
   
  Het kan voorkomen, dat na overleg met trainers, coördinatoren en TC, incidenteel spelers middels dispensatie, mede door groei of talent, een jaargang lager te laten spelen.
   
  De volgende zaken worden door VIOD nogmaals onder de aandacht gebracht:

  • De teams worden ingedeeld voor een heel voetbalseizoen! Een uitzondering gaat altijd in overleg met de TC. 

  • Tenzij duidelijk wordt besproken niet één speler uit een team lager in te delen, dan zijn huidige teamgenoten.

  • Ouders of verzorgers van jeugdleden kunnen hun eigen zoon of dochter niet beoordelen. 

  • Trainers bepalen niet welke spelers in een team worden geselecteerd.
   
  Beoordelingsmomenten:

  • Tijdstip 1e beoordelingsmoment gedurende de najaarscompetitie:

  1.   Teamgesprekken met de leeftijdscoördinatoren, trainers en TC in het najaar.

   
  • Tijdstip 2e beoordelingsmoment gedurende de voorjaarscompetitie:

  1.   Teamgesprekken leeftijdscoördinatoren, trainers en TC  in het voorjaar.
  2.   Opstellen voorlopige teamindeling door TC.
  3.   Bespreken voorlopige teamindeling met TC en leeftijdscoördinatoren en de trainers.

   
  Tijdens de gesprekken over de voorlopige teamindeling worden met alle betrokken personen ook direct de nieuwe klasse-indeling van de teams besproken worden.
  Er zal ook rekening worden gehouden met diverse andere aspecten, zoals niveau, teamsamenstelling, ontwikkeling, leeftijd en de overgang van klein naar groot veld.
   
  Ook wordt door de TC geïnventariseerd of er sprake is van ‘beperkte competities’ binnen de even lichtingen. Mocht hiervan sprake zijn, dan gaat de TC samen met de betrokkenen partijen bekijken of het mogelijk is om het betreffende team door te schuiven naar een oneven competitie.
   
  Er wordt een voorlopige- en een definitieve indeling gehanteerd, om het verloop van late afmeldingen en nieuwe aanmeldingen te kunnen verwerken. Gaat en speler stoppen met voetbal, geef dit zo snel mogelijk door. Nieuwe leden dienen zich altijd officieel aan te melden via de website. Men wordt pas ingedeeld, als men lid is.
   
  Oneens met de indeling van uw zoon of dochter:

  Indien men het niet eens is met een indeling van uw zoon of dochter of men is van mening, dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, kan men overwegen om dit te melden. Stuur dan een e-mail naar mailto:teamindeling@vioddoetinchem.nl en de TC zal deze opmerkingen met volle aandacht doorspreken. Het niet eens zijn met de beoordeling betreffende niveau, mentaliteit, ontwikkeling van uw zoon of dochter t.o.v. van andere spelers zal voor de TC geen reden zijn om de indeling te wijzigen. E-mailberichten met een inhoud van deze strekking worden door ons ter zijde gelegd.
   
  Tot slot

  Met deze uitleg hopen wij iedereen een beeld te geven van de uitdagingen waarvoor de TC ieder jaar weer opnieuw voor wordt geplaatst. De indelingen gaan niet over één nacht ijs en alle aspecten worden meegenomen. De indeling vindt altijd plaats vanuit het belang van VIOD, met oog voor het individuele lid. Hiermee wordt bedoeld, dat altijd naar het geheel wordt gekeken wordt, zowel in het belang voor de leden als voor VIOD zelf.
   
  Wij vragen begrip voor onze uitdagingen en het veelvoud van keuzes, die met enige regelmaat gemaakt moeten worden. Wij begrijpen dan ook, dat wij het absoluut niet prettig vinden om een jeugdspeler teleur te moeten stellen. Wij streven ernaar om op een zorgvuldige en integere manier al onze jeugdleden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat de aanpak in deze de juiste is.
   
   
  Namens de Technische Coördinatie Indelingen,
   
  Marco Jolink

  Erwin Otterspeer  
   
  Doetinchem, 27 november 2019.