• Overschrijven

  OVERSCHRIJVEN. HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

  Spelers kunnen tegenwoordig digitaal overgeschreven worden in Sportlink Club. Als je je meldt bij onze ledenadministratie, dan kunnen wij je verder helpen.

  Een speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overgeschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  • Als een contractspeler naar een amateurvereniging gaat, krijg je de melding dat je contact op moet nemen met de bond. De overschrijving kan op dat moment niet meer verder worden behandeld. De aanvragen voor deze overschrijvingen dienen apart als e-mail te worden verstuurd naar overschrijvingen@knvb.nl.

  BLOKKADE?

  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • Tot het begin van de overschrijvingsperiode is, in principe, alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B .
   • De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen
   • De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging
   • De overschrijving wordt nu direct goedgekeurd
  • De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
   • De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club
   • Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd
   • Nu volgt de goedkeuring van de overschrijving
  • Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A).
   • Buiten de overschrijvingsperiode (in de dispensatieperiode) moet via Sportlink Club worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen.  
   • Het aanleveren van de benodigde documentatie verloopt nu ook via Sportlink Club 
    • Je selecteert de dispensatiereden die van toepassing is
    • Voegt de benodigde documenten toe
    • En een eventuele opmerking voor de bond