Op maandagen is de Vertrouwenspersoon van V I O D aanwezig ! Raadpleeg de agenda van V I O D voor de actualiteit

Of u komt liever niet naar V I O D toe ? Dan kunt U ook een afspraak maken.

Een Vertrouwenspersoon is iemand die omgaat met Vertrouwelijke informatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld : Agressie, Seksuele intimidatie, Discriminatie,Pesten, Cyber pesten.

Wat zijn de taken van Vertrouwenspersoon van V I O D:

  1. Vertrouwelijkheid en Anonimiteit zijn een eis

2.Het opvangen van leden / vrijwilligers / ouders met vertrouwelijke informatie en hulp en advies aanbieden.

  1. Het zoeken naar  een oplossing zowel in informele sfeer als het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden.
  2. Indien gewenst begeleiding bij klachtenprocedure
  3. Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.  VIOD heeft via vertrouwenspersoon contact met Buurtcoach  en Wijkagent.
  4. Het registreren van de voorvallen.
  5. Adviseren en ondersteunen van management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Maar ook met priv√© of werk problemen ,  Budgetcoaching  en Beheer, Buurtbemiddeling.

Ook hier geldt geheimhoudingsplicht.

 

bereikbaar op mobiel 0683919685 (nieuw nummer)

mail: toon.ebbers88@gmail.com.

 

Document: Wanneer schakel je een vertrouwenspersoon in