G-Q0N4XYNWXY
 • Nieuwe beheerder website: John van der Kamp geeft het stokje door

  15 mei 2021
 • Vandaag geef ik het stokje als website beheerder door aan Jean-Paul Reparon, na 8 jaar als webmaster voor VIOD actief te zijn geweest. In 2013 nam ik het stokje van Ton Kistemaker over, die de allereerste VIOD-website onder zijn hoede had.

  De destijds oude website voldeed niet meer aan de wensen uit die tijd en o.l.v. Mark Bisselink werd een professionele website opgestart, gekoppeld aan social media. Maar de ontwikkelingen gaan snel en de website uit 2013 werd in 2018 tijdens het 90 jaar jubileum vervangen door de huidige website. Dit model bevat als ondergrond de informatie die Sportlink over onze leden, teams en wedstrijden beschikt, aangevuld met een aantal extra tools. Begin dit jaar is Jean-Paul Reparon als bestuurslid Social Media en Communicatie aangesteld en zal het stokje nu van mij gaan overnemen.

  Afscheid en Dank

  In 2004 ben ik bij VIOD gestart als vrijwilliger, eerst als leider, maar toen snel als trainer van een pupillenteam. Andere vrijwilligers functies en bestuursfunctie volgden in de jaren daarna in rap tempo op.

  Ik wil iedereen bedanken, waarmee ik in de afgelopen 17 jaar als vrijwilliger bij VIOD heb mogen samenwerken. Ik kijk graag terug naar een geslaagde geldinzameling actie t.b.v. de Tsunami in 2004, de eerste VIOD-Vamilie dag, de opening van het kunstgrasveld en de activiteiten namens de Supportersvereniging. Met plezier heb ik de jaarlijkse Kerst-Bingo voor onze leden kunnen organiseren en het Snerttoernooi, jaarlijks de teamfoto’s maken, het Dumphuis O13 toernooi, het jubileumboek 90 Jaar VIOD en tot slot de Grote Club Actie.

  Zonder hulp van vele vrijwilligers had dit niet kunnen slagen. Mijn dank aan iedereen.

  met vriendelijke groet,

  John van der Kamp