• Nieuw ad interim bestuur gaat direct aan de slag

  1 jan 2021
 • Per vandaag zal in de komende periode een nieuwe ad interim bestuur, in samenwerking met de aftredende bestuursleden van VIOD, de lopende zaken gaan oppakken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt een Algemene Leden Vergadering zo snel mogelijk vastgesteld.

   

   

  Geachte leden, vrijwilligers en ouders van onze jeugdleden van vv VIOD,

  Vanwege de Corona perikelen heeft de Algemene Ledenvergadering 2020 niet door kunnen gaan. Voor deze vergadering was aangekondigd dat voorzitter Jos Tiemessen aftredend is en niet herkiesbaar. Ook de bestuursleden Rudi Aalders (algemene zaken) en Ronald Bruil (secretaris) hebben te kennen gegeven af te treden. De functie van penningmeester was eerder vacant en heeft het bestuur Barry Ketelaar voorgesteld. 

  Er moet nog veel gebeuren in dit resterende "Corona-seizoen 2020-2021" en om onze club gezond te kunnen starten in het nieuwe voetrbalseizoen, is in overleg met het zittende bestuur per direct een ad interim bestuur aangesteld, bestaande uit:

  • André Hermsen, voorzitter a.i.  
  • Peggy Chevalking, secretaris a.i.
  • Ewald Hilferink, algemene zaken a.i.
  • Barry Ketelaar, penningmeester a.i.  
  • Jarno Rengelink, facilitaire zaken a.i.
  • Bas Derks, jeugd zaken
  • vacature, senioren zaken a.i.
  • vacature, communicatie & media a.i.

  In de komende tijd gaat het nieuwe bestuur in samenwerking met alle aftredende bestuursleden de lopende zaken oppakken.

  Zodra de omstandigheden het toelaten wordt een ALV vastgesteld. Wij houden u hiervan op de hoogte.

   

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het ad interim bestuur v.v. VIOD Doetinchem