• Met een boost het nieuwe jaar in!

  4 jan 2022
 • Beste leden, ouders, vrijwilligers, supporters en sponsoren,

  Graag had ik dit woord aan jullie gericht in een volle kantine tijdens de traditionele, altijd zeer gezellige Nieuwjaarsreceptie. Helaas kan dit nu niet plaatsvinden, maar wil ik via deze weg met jullie kort even terugkijken op het afgelopen jaar, met een vooruitblik op het nieuwe jaar waarvan we hopen dat deze met een “boost” op gang zal komen.

  Exact een jaar geleden zijn wij als nieuwe bestuursleden gestart en hebben gezien dat er een goed fundament onder de club ligt. Het afgelopen jaar heeft corona een beroep gedaan op de flexibiliteit van alle leden en vrijwilligers. Mooi om te zien is het enthousiasme en de drive waarmee zaken zijn opgepakt om toch binnen de regels het maximale mogelijk te maken. Hiervoor willen wij jullie allen heel erg bedanken! Wij als bestuur hebben het afgelopen jaar ingezet op organisatie en communicatie, een continu proces waarin wij zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Voor ons en alle leden en vrijwilligers geldt: aandacht voor iedereen en samenwerking op basis van onderlinge waardering. Clubbelang gaat voor individueel belang, langetermijnbelang gaat voor kortetermijnbelang.

  Helaas hebben we in 2021 afscheid moeten nemen van enkele overleden (oud) leden. Hier staan we dan spreekwoordelijk ook een minuut bij stil……We hebben in 2021 gezien dat ook op deze vervelende momenten de saamhorigheid bij onze club hoog in het vaandel staat. In goede en slechte tijden, bij winst en verlies, bij geboorte en overlijden. We doen onze best om er voor elkaar te zijn. 

  In de geest van wat onze oprichters in 1928 hebben bedacht, willen wij met “Vooruitgang Is Ons Doel” verdere stappen zetten naar verbetering, groei en verstevigen van het fundament. We zijn daarom blij dat we vorige week bekend hebben kunnen maken dat we per 1-1-2022 een hoofd jeugdopleidingen hebben die samen met de technische commissie gaat werken aan de technische en tactische ontwikkeling van jeugdspelers en het coachen van trainers.

  Vanwege corona heeft ons kledingplan vertraging opgelopen, maar inmiddels spelen de meeste teams al in de nieuwe teamtenues. In de tweede helft van dit seizoen zal de rest van de teams volgen. Blij zijn wij ook met de sponsoring door de Supportersvereniging van prachtige VIOD-polo’s voor al onze vrijwilligers. Voor de kleding wordt de kers op de taart de uitreiking van de nieuwe presentatiepakken voor alle spelers van onze 50 teams. Sponsoren bedankt!

  Dit jaar willen we ook kijken welke maatschappelijke samenwerkingsverbanden onze doelstellingen kunnen ondersteunen. Ook veiligheid op het sportpark zal een thema zijn door het aanscherpen van het calamiteitenplan. Mede vanwege de gestegen energietarieven willen we versneld naar ledverlichting en ook zal worden gekeken hoe het gasverbruik op het complex kan worden teruggedrongen. Ondanks deze laatste maatregelen zullen we helaas niet kunnen voorkomen dat we voor het nieuwe seizoen de contributietarieven moeten aanpassen vanwege deze gestegen kosten.

  Onze mooie kantine zorgt naast belangrijke inkomsten voor plezier en saamhorigheid. Dankzij onze vrijwilligers en hulp vanuit de teams lukt het ons meestal de openingstijden aan te laten sluiten aan de behoefte. Zodra het straks weer mag, hebben we veel in te halen. Onze activiteiten- en toernooicommissie staan te trappelen om uit te rollen wat er reeds is bedacht en uitgewerkt. Laten we met zijn allen hopen dat de bal snel weer mag rollen voor spelers en publiek op en langs de Dichterse velden!

  Namens het bestuur wens ik iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2022!

  André Hermsen
  Voorzitter vv VIOD