• De vertrouwenspersoon

  13 aug 2020
 • VIOD wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: voetballen. We doen er met elkaar alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
   
  Maar stel nu dat…
  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kun worden. Binnen VIOD willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom er binnen VIOD een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon.
   

  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van VIOD plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  VERANTWOORDELIJKHEID?

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van VIOD. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage staat anonimiteit hoog in het vaandel.

  WIE IS DE VERTROUWENSPERSOON VAN VIOD?

   
  Mijn naam is Mariska Lentink, ik werk als casemanager bij een arbodienst. In mijn werk begeleid en coach ik mensen in tijdens het verzuimproces. Ik ben sociaal, oplossingsgericht en positief ingesteld. Als vertrouwenscontactpersoon luister ik naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.
   
  Er kunnen bepaalde situaties ontstaan, op of buiten het veld, waarover iemand (jijzelf of je zoon/dochter) zich niet prettig voelt en met een minder fijn gevoel naar VIOD komt. Mocht dit het geval zijn dan ben ik graag een aanspreekpunt waarbij er op een vertrouwende wijze over gesproken kan worden.
   
   
  Contactgegevens Mariska Lentink:
  Tel: 06-14510875
  Mail: mariska.lentink.82@gmail.com