• Het voetballeven ligt even stil

  13 mrt 2020
 • Dat gezondheid ons grootste bezit is, bewijst nu de crisis rondom het uitbreken van het coronavirus.

  Sporten en in het bijzonder onze voetbalsport is normaal gesproken gezond, maar nu dus even niet en heeft dus op dit moment geen prioriteit.

  Sporten met- en tegen elkaar is normaal gesproken verbroedering, maar nu dus even niet en elk onderling (sportpark-) contact kan op dit moment beter voorkomen worden.

  Alle maatregelen die op voorspraak van het RIVM, NOC-NSF en natuurlijk van onze eigen voetbalbond de KNVB worden geadviseerd of worden opgelegd, zullen wij al bestuur van VIOD opvolging geven.

  Via onze manager wedstrijdzaken is gisterenmiddag iedereen op de hoogte gesteld, dat het Sportpark Dichteren in ieder geval tot en met 31 maart a.s. gesloten zal blijven en er geen sportactiviteiten of andere groepsbijeenkomsten zullen plaats vinden.

  Wanneer er tussentijds aanleiding is om te communiceren, zal manager wedstrijdzaken Tanja van der Kamp via de bekende mediakanalen eenieder informeren.

  Dit geldt eveneens voor de wijze, waarop de verschillende competities zullen worden voortgezet.

  Wij als bestuur van VIOD wensen iedereen veel wijsheid toe, hoe (verstandig-) om te gaan met deze voor vrijwel iedereen gehele nieuwe situatie en alle risico’s die verspreiding van het coronavirus tot gevolg zou kunnen hebben, te vermijden.

  Wij zien onze spelende- en niet spelende leden - vrijwilligers graag binnenkort weer tegemoet op ons sportpark Dichteren om onze mooie voetbalsport met elkaar actief- en passief weer te mogen beleven, echter niet eerder, dan dat de genoemde verantwoordelijke autoriteiten ons hier toestemming voor geven.

  Namens bestuur vv VIOD Doetinchem,

  Jos Tiemessen - voorzitter