• Het nieuwe bestuur van VIOD stelt zich voor

  9 feb 2021
 • Sinds  1 januari jl. zijn wij als nieuw bestuur (ad interim tot de eerstvolgende ledenvergadering) aan de slag gegaan. Dit  in nauwe samenwerking met het aftredende bestuur zodat een goede overdracht gewaarborgd is. In dit bericht stellen wij ons graag aan jullie voor en nemen we jullie mee in onze zienswijze. 
   

  Intentie en Visie

  Alle bestuursleden hebben ook nog andere operationele taken, diep in de club, daar waar het gebeurt. We hebben allen de intentie om, door onze leden gekozen en benoemd, de schouders te zetten onder het werk dat er ligt, om VIOD en haar leden te dienen en om onze collega-vrijwilligers te helpen om onze club door de coronaperiode te loodsen. Georganiseerd en gezond het nieuwe seizoen in te gaan is onze prioriteit.

  Transparant beleid, gericht op de lange termijn
  Waar wij voor staan is een open en transparant beleid, gericht op de lange termijn. Wij als bestuur willen zichtbaar zijn, betrokken en toegankelijk. VIOD moet een moderne vereniging zijn die respect afdwingt door haar prestaties en manier van handelen. Een vereniging met prestatievoetbal naast recreatief voetbal, waar spelers, ouders, sponsors, supporters en vrijwilligers zich welkom voelen en gerespecteerd. Financieel gezond, voldoende buffer en mogelijkheden voor doordachte investeringen. Normen en waarden worden nageleefd en gestimuleerd door voorbeeldgedrag waarin we elkaar scherp houden. Clubbelang staat boven individueel belang.

  Samen succesvol zijn
  Wij nodigen jullie allemaal uit om ons op te zoeken wanneer we ergens mee kunnen helpen. En misschien kunnen wij jullie wel enthousiast maken voor de twee bestuursfuncties die nog open staan, namelijk die van bestuurslid Seniorenzaken en bestuurslid Media & Communicatie.

  Laten we er samen een succes van maken!

  Voorstel Bestuur KLIK HIER