• De Supportersvereniging VIOD kiest nieuwe voorzitter

  6 sep 2020
  |
  • 0
 • Op donderdag 17 september wordt door de Supportersvereniging VIOD de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De leden van de SV worden opgeroepen om deze belangrijke vergadering bij te wonen en zich per email aan te melden.

  Tijdens deze vergadering zal voorzitter John Brands aftreden en is niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt mevrouw Nyree Kuster voor.

  Indien u als lid van de SV deze besloten vergadering wilt bijwonen, dient u uiterlijk voor 16 september een email te sturen naar: supportersvereniging@vioddoetinchem.nl

  De aanvang van de Algemene Ledenvergadering van de SV is om 19:30 uur.

   

  AGENDA

   

        1. Opening.

        2. Mededelingen.

        3. Verslag ledenvergadering d.d. 9 oktober 2019.

        4. Verslag penningmeester.

        5. Verslag kascommissie.

        6. Benoemen leden kascommissie.

        7. Bestuursmutaties:

             - aftredend en niet herkiesbaar: John Brands, voorzitter.

             - het bestuur stelt Nyree Kuster voor om John Brands als voorzitter op te volgen.

             (Overige kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur van de SV).

         8. Activiteiten komend jaar.

         9. Supportersdag.

        10. Rondvraag.

        11. Sluiting.

   

  met vriendelijke groet,

  Het Bestuur van de Supportrsvereniging VIOD