• Contributie: Bericht van onze Penningmeester

  23 dec 2018
 •  

  De Contributie 2019

  Tijdens de Algemene Jaarvergadering op vrijdag 28 september j.l. zijn de nieuwe contributiebedragen voor het jaar 2019 vastgesteld. Op de contributie pagina kunt u uw contributie bedrag of van uw zoon of dochter terugvinden. KLIK HIER

  De Contributie inning

  VIOD werkt met een verenigingsjaar-contributie en deze wordt 4 x per jaar, op 27 juli, op 27 oktober, op 27 januari en op 27 april, met een automatische incasso via de bank geïnd. Indien u geen machtiging heeft afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie.

  Herinnering, aanmaning en sanctiebeleid vv VIOD

  Indien een lid zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt wordt een traject ingeslagen dat tot afhandeling van de vordering moet leiden. Dit traject kan achtereenvolgens zijn:

  • Herinnering
  • Aanmaning
  • Overdragen vordering aan een Incasso bureau
  • Blokkade op spelen van wedstrijden
  • Royeren van lidmaatschap.

  Bij betalingsachterstand wordt in het ledenadministratie systeem altijd een financiële blokkade ingesteld. Dit houdt in dat het betreffende lid dan niet kan worden overgeschreven naar een andere KNVB vereniging. Deze blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gehele vordering is vereffend.

  Voor vragen over het innen van de contributie kunt u zich via de e-mail bij ons melden: KLIK HIER

   

  Hopende u voldoende te hebben ingelicht,

  met vriendelijke groet,

  Johan Nieuwenhuis, penningmeester vv VIOD Doetinchem