• Belangrijke Corona mededeling van Bestuur vv VIOD

  15 sep 2020
 • Ook VIOD treft Corona aan;

  De Corona pandemie steekt opnieuw zijn nek uit en treft wederom het amateurvoetbal. Ook dit weekend zijn er afgelastingen van (beker-) wedstrijden om reden van besmetting, ontdekt door positieve testen.

  Als bestuur van vv VIOD proberen wij alles te doen om Corona buiten ons sportpark Dichteren te houden, echter dit gaat niet van zelf. Ons sportpark Dichteren is Coronaproof ingericht, echter het gedrag van onze eigen leden en bezoekers en dus het handhaven van de nu geldende regels en looproutes hiervan, baart ons nog wel zorgen.

  Groot respect en diepe buiging voor het Corona team, toezichthouders en vrijwilligers;

  Als bestuur zijn wij trots op onze vrijwilligers die alles uit de kast halen, in het bijzonder het Corona team en de toezichthouders, om ons sportpark Dichteren zo veilig mogelijk in te richten, met de daarbij behorende Corona protocollen.

  Daarnaast de bemensing van de kantine, die zich blijven inzetten om eenieder van een natje en droogje te voorzien en nog te vaak het commentaar moet aanhoren, als mensen worden aangesproken op hun gedrag.

  Het nemen van maatregelen;

  De afgelopen week hebben we in het bestuur de volgende mogelijke maatregelen besproken en in gang gezet op basis van de ervaringen in de afgelopen 14 dagen, vanaf het moment dat de trainingen en bekercompetities waren opgestart. Hierbij constateren we (te) drukke momenten op de zaterdagochtend, zondag rond de middag en op de donderdagavond, de trainingsavond na 21.30 uur.

  -          Onderzoek om een tentaccommodatie bij te plaatsen op het terras of mogelijk naast het voorzieningengebouw, om ook bij mindere weersomstandigheden de zitplaatsen te kunnen blijven bieden, die nu ook voor het terras gelden, naast de stoelen in de kantine zelf.

  -          Het aantal seniorenteams voor de donderdagavondtraining te verminderen door spreiding over de andere avonden.

  -          Het gebruik mogen maken door teams van de horeca faciliteiten, maar deze in shifts te laten plaatsvinden.

  -          De kleedgelegenheden alleen in te zetten als opslagruimte voor de verschillende teams, zodat voorkomen kan worden dat de voetbaltassen over het gehele sportpark en kantineterras liggen, en dus op plaatsen liggen waar wij dit niet willen.

  -          Bezoekers aan onze kantine- en kantine terras alleen zittend mogen consumeren en het opgestelde kantine meubilair niet mag worden verplaatst.

  Eenieder dient te begrijpen, dat we alleen met medewerking van alle leden (en ook bezoekende clubs en gasten) Corona succesvol op ons sportpark Dichteren kunnen bestrijden. Enerzijds door de geldende Corona regels na te leven en anderzijds respectvol met elkaar om te gaan en in het bijzonder met die van onze vrijwilligers, die vanuit handhaving alleen medewerking vragen in uw eigen belang.

  Het bestuur zal niet schromen maatregelen te nemen bij ongewenste situaties en in het bijzonder bij wangedrag en het beledigen van onze kostbare vrijwilligers.

  Hierin ondersteunen wij onze managers en leidinggevenden voor 100 % en zullen wij allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

   

  We zullen het samen moeten doen

  Deze woorden komen ons allen bekend voor en zijn misschien wel een cliché, echter lijken de enige te volgen weg, in afwachting van een afdoende vaccin. Wij zijn samen verantwoordelijk en als bestuur vinden wij het correct (zorgplicht), dat eenieder andere VIOD leden maar ook bezoekers mag aanspreken op niet gewenst gedrag, welke onze gezondheid en die van anderen in gevaar kan brengen.

   

  Start voetbalseizoen 2020-2021;

  Wij wensen alle VIOD leden een fantastisch- en sportief maar vooral gezonde eerste helft van het komende voetbalseizoen toe en staan uiteraard open voor suggesties die ons kunnen helpen het corona virus te kunnen blijven bestrijden.

   

  Namens bestuur vv VIOD

  Jos Tiemessen